עלינו

רישום יאכטות תחת דגל טורקיה

כל אמצעי התשלום הבינלאומיים מקובלים